Gjort och skapat

2016

I januari medverkade jag i LSH:s ansökan till Kungliga Vitterhetsakademiens och Riksbankens Jubileumsfonds utlysning ”Samlingarna och forskningen”. Projektet syftade till att studera och skapa ökad förståelse för föremålsgruppen sadlar.

I april tog Stallföreningen Norra Norby gård över driften av Stall Norra Norby gård, med 32 hektar mark i naturreservatet Hågadalen-Nåsten och 25 hyresgäster. Det var en utmaning att som ordförande hålla i rodret för en stor omställning, men med en toppenstyrelse och snälla hyresgäster gick det långt över förväntan.

I oktober fick jag äntligen tillfälle att hämningslöst gå loss på ”det hästiga” i Levens manuskript i samband med den internationella konferensen ”Equine Cultures in Transition” som anordnades av Södertörns högskola i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens fina lokaler på Drottninggatan i Stockholm.

2015

27 januari ventilerade jag masteruppsatsen ”I akademins gränsland. Akademistallmästare Johan Leven Ekelunds efterlämnade manuskript” vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Efter examen fortsatte jag att forska på egen hand, i vad som har kommit att bli ett eget litet projekt: ”Stallvardag1700”.  I projektet undersöker jag hur vardagen i stall och manege kan ha tett sig under det långa 1700-talet. En första del av projektet presenterades på Svenska 1700-talssällskapets nationella konferens i Uppsala i maj.

I mars var jag med och bildade Stallföreningen Norra Norby gård, för att möjliggöra ett övertagande av stallet där jag vuxit upp och där jag har min häst i och med att kommunen sökte ny arrendator. Jag fick förtroendet att bli föreningens första ordförande.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen höll jag åter temavisningar om hästar och ridkonst på Skoklosters slott. Jag fortsatte att hoppa in som guide under sommaren när schemat på Uppsala linneanska trädgårdar medgav.

I början av juni besökte jag Katrinetorps landeri i Malmö, för att medverka i samband med invigningen av sommarutställningen ”Bland ståndare och pistiller”. Intendent Mats Bohman och hans medhjälpare hade gjort ett fantastiskt jobb med att återskapa såväl interiörer som utomhusmiljöer från Linnés Hammarby. Det var bara att gå in och guida!

Under hösten arbetade jag som museiassistent på LSH tillsammans med Thérese Holmgren. Det stora projektet att flytta Livrustkammarens magasin från Stockholms slott till Tumba skulle avslutas och vi arbetade med uppackning av föremål med mål att få ett platseffektivt, överskådligt och välordnat magasin.

I november deltog jag i Workshopen för Humanistisk-Samhällsvetenskaplig hästforskning på Södertörns högskola och presenterade ett working paper om 1700-talets akademistall utifrån Caspar Hendrich Gerdes och Johan Leven Ekelunds manuskript.

Att söka anslag är humanistens vardag, och under hösten fick jag prova på. Carolina Rediviva ville söka pengar från Stiftelsen Hästforskning, och Anna Fredriksson och jag sökte för att digitalisera och transkribera Johan Leven Ekelunds manuskript. Nämnden tyckte att ansökan var bra, men valde att satsa på projekt med starkare koppling till dagens hästnäring.

Hästsverige är en fantastisk resurs för hästfolk i Sverige. Där finns goda råd om hästhållning och hästhantering, och där publiceras även populärvetenskapliga sammanfattningar av den senaste svenska hästforskningen. I dechastsverige.seember hade jag äran att vara månadens profil på Hästsverige!

2014

Januari till mars praktiserade jag på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Nästan varje gång jag hittade en riktigt spännande bok om hästar i Libris fanns den bara i ett enda exemplar i Sverige – på KSLA:s bibliotek. Därför ville jag ta chansen att nörda loss i biblioteket i tio veckor. Under den tiden inventerade jag beståndet av hästlitteratur från 1950 och framåt och presenterade ett antal av dem dem i nyhetsbrevet Freja. Jag gjorde också en lista över hästböckerna, samt en lista med all litteratur om veterinärmedicinhistoria. Jag hoppas att de ska bli en uppskattad resurs för såväl forskare som allmänhet!

Freja

I mars besökte jag åter University of York och Centre for Eighteenth Century Studies ytterligare en gång, nu för att bevista konferensen ”Rethinking the Grand Tour: Questioning Cultures of Eighteenth-Century Travel”Flera talare utmanade den stereotypa bilden av den engelska grand tour-resenären och gav en mångfasetterad bild av 1700-talets turism.

Julita gård har ställt i ordning Arthur Bäckströms gamla livstall och öppnat det för besökare. Jag besökte stallet i maj och finkammade byggnaden tillsammans med museets personal för att hitta ytterligare ledtrådar till hur byggnaden har sett ut och fungerat, och för att hjälpa till att identifiera några av de föremål som fått ligga kvar i skåp och hyllor sedan löjtnantens tid.

5-6 juni presenterade jag mitt paper A battle in the Margins – Johan Leven Ekelund’s Manuscripts on Horsemanship på workshopen ”Materiality of Writing” som ordnades av forskningscentret Eighteenth Century Worlds på Liverpool University.

Andra halvan av höstterminen läste jag en masterkurs i föremålsforskning vid Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Kursen var mycket bra och gav många ingångar till hur man skulle kunna gå tillväga för att använda materiell kultur som källmaterial. Dessutom har det hänt enormt mycket inom forskningsfältet sedan jag gick masterprogrammet i musei- och kulturarvsvetenskap, så det var värdefullt att uppdatera sig!

I november var jag medarrangör till nätverket Hästen i Humaniora- och Samhällsforskningens seminarium på KSLA i Stockholm.

2013

Kristi Himmelsfärdshelgen tillbringade jag på Skoklosters slott. De hade hästtema och jag höll specialvisningar ett par av dagarna. Det finns så mycket fint på Skokloster. De stora ryttarporträtten av David Klöcker Ehrenstrahl, familjen Bielkes hästutrustning från 1600-tal och framåt och Carl Gustav Wrangels tornerlansar till exempel.

Det största projektet under 2013 var 350-årsjubileet för Ridinstitutionen vid Uppsala universitet. För min del började arbetet på senhösten 2012 med skrivandet av ett kapitel till den fina jubileumsboken. Under våren bearbetade och översatte jag utställningstexter och i november avrundades jubileumsåret med en faktadag om hästar då jag berättade om pedagogiska inslag i 60- och 70-talens älskade hästböcker för ungdomar.

144_1__Till_häst_small

Under hösten påbörjade jag arbetet med min masteruppsats i litteraturvetenskap. Jag bestämde mig för att skriva om en samling handskrifter på Carolina Rediviva. De är opublicerade böcker om hästar och ridning, skrivna av de legendariske stallmästaren vid Uppsala universitet, Johan Leven Ekelund. Leven kunde skola en häst så att den dög för en kejsare att visa upp, men han hade även tränat sina hästar i hoppning i sin ungdom genom att styra dem över krusbärsbuskar. Och det han avskydde mest var folk som tog genvägar i träningen!

I november fick jag möjlighet att som medlem av den tvärvetenskapliga forskningsnoden ”1700-tal: Sverige i världen – världen i Sverige” åka på studieresa till York. Under resan besökte vi ett par fina museer, Fairfax House och York Castle Museum. Dessutom besökte vi konferensen ”Sociability and Print Culture” på University of York.

 

Kommentera