Sagt och skrivet

144_1__Till_häst_small

Bokkapitel

”A Battle in the Margins – Academy Equerry Johan Leven Ekelund’s Manuscripts on Horsemanship” i Materiality of Writing, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet, publiceras våren 2018

”Johan Leven Ekelund – Equerry, Traveller, Writer” i Traces of Transnational Relations in Eighteenth Century Europe, Acta Universitatis Upsaliensis , Uppsala Studies in History of Ideas 47, Uppsala 2015. Ladda ner!

”Stångbettet som precisionsverktyg i 1600-talets ridkonst” i Marianne Andersson och Johan Sjöberg (red). Till häst. Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år. Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia 98. Uppsala 2013. Köp boken!

”Fart, frihet och furstlig fostran – unga kungligheters ridning under fem sekel” i Trofast. Hov och tass i kunglig tjänst, red Sofia Nestor, Livrustkammaren nr 1, Stockholm 2010. (Slut på förlag – sök på antikvariat)

Artiklar

”Från Hovstallet till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek” i Freja nyhetsbrev från Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens enhet för de areella näringarnas historia – ANH, Enheten för de areella näringarnas historia, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (ANH), Stockholm, 2010-. Nummer 2 2014. Ladda ner!

”I ett hörn av Hammarby – om några linneanska växtillustrationer” (medförfattare, huvudförfattare Karin Martinsson), Svenska Linnésällskapets Årsbok 2013. Köp skriften!

Konferenser och workshops

”Everyday life in an eighteenth-century stable – Attitudes and practices seen through the manuscripts of two Academy Equerries in Uppsala” Equine cultures in transition. Human-horse relationships in work and play: Interspecies encounters in business, tourism and beyond, Leeds Beckett University 19-21 juni 2018.

“Read my works, and judge who is right – A discourse analysis of Academy Equerry Johan Leven Ekelund’s Riding Manuals”.  Equine Cultures in Transition, Södertörns högskola, 27 – 29 oktober 2016.

”1700-talets hästvardag – attityder och praktiker speglade i två akademistallmästares manuskript”. Working paper, Workshopen för Humanistisk-Samhällsvetenskaplig hästforskning på Södertörns högskola, 25 november 2015. Ladda ner!

”Källor till vardagen i stall och manege – en metodologisk diskussion” Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt. Svenska 1700-talssällskapets nationella konferens i Uppsala 7-8 maj 2015.

”A Battle in the Margins – Academy Equerry Johan Leven Ekelund’s Manuscripts on Horsemanship” The Materiality of Writing, workshop,  University of Liverpool 5-7 juni 2014.

”Johan Leven Ekelund’s manuscripts. The Legacy of an Academy Equerry” Transnational Relations in the Eighteenth Century, workshop, Uppsala universitet 3-4 april 2014.

Uppsatser

Ett författarskap i akademins gränsland. Stallmästare Johan Leven Ekelunds efterlämnade manuskript. Masteruppsats vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2015. Ladda ner!

När autenticiteten utmanas. En föremålsundersökning och dess tänkbara konsekvenser för museiobjektet. Uppsatser inom musei- och kulturarvsvetenskap nr 2. Masteruppsats vid institutionen för ABM, Uppsala universitet 2010. Ladda ner!

Den falska nyckeln.Stångbett för skolridning – historia, terminologi, katalogisering. Uppsatser i museologi nr 68. Magisterexamensarbete vid Institutionen för ABM, Uppsala Universitet 2009. Livrustkammarens vänners stipendium 2009. Ladda ner!

Beyond Arcadia: The Spiritual Development of Captain Charles Ryder In Evelyn Waugh’s Brideshead Revisited. Magisteruppsats vid Engelska institutionen, Uppsala 2006.

Hästboken som kunskapskälla: Förebilder och undervisande inslag i ett urval svenska hästböcker för barn och ungdomar publicerade 1962-1981. Kandidatuppsats vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 2007. Ladda ner!

Man’s Best Friend. Horses and dogs in Jilly Cooper’s Novels. Kandidatuppsats i Engelska vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 1996.

Bibliografier

”Litteratur om hästar i Kungl. skogs- och lantbruksakademiens bibliotek”. 2014. Ladda ner!

”Litteratur om veterinärmedicin i Kungl. skogs- och lantbruksakademiens bibliotek”. 2014. Ladda ner!

Populärhistoria

Artikelserie om hästens historia i tidskriften Hästfocus 2010-2011.

Föredrag

”Ridkonsten i Sverige under 1700-talet”, Seminarium på HumSamHäst, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet 26 januari 2017.

”Den hippologiska undervisningen i Uppsala på Johan Leven Ekelunds och Carl von Linnés tid”. Linnés Vänner, Uppsala, 14 december 2016.

”Britta, Piglet, Annika och vad hästböckerna lärde oss om hästar och ridning”. Föredrag på Museum Gustavianum 24 november 2013.

”Den akademiska ridutbildningens uppkomst i Sverige”. Föredrag på Husdjurs- och Sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet, 21 oktober 2013.

Övrigt

Månadens profil på Hästsverige december 2015. Läs här!

Intervju i ”Hästen och jag”, P1 10 juni 2013. Lyssna här!

Översättning av Elisabeth Gürtlers (vd för Spanska Ridskolan i Wien) artikel ”Spanska Ridskolan – statsstuteriet Piber” i Beridna Högvaktens medlemstidning. Läs här!

Anmälan av Ingvar Fredricsons bok om Flyinge i Freja nr 4 2014.  Läs här!

Kommentera