Anna Backman

Jag är, för att citera en vördad kollega, ”hippolog och linnean”. Jag arbetar sedan 2007 som museiassistent på Uppsala linneanska trädgårdar där jag visar Linnés hem och trädgårdar för den som önskar se dem, och gästspelar även till och från på LSH (Livrustkammaren med Skoklosters slott och stiftelsen Hallwylska museet) där jag framför allt håller visningar om hästen och ridkonsten. Mitt specialområde är hippologisk kulturhistoria och jag forskar på en samling opublicerade manuskript skrivna av stallmästaren vid Uppsala universitets ridinstitution, Johan Leven Ekelund (ca 1701-1775). Jag undersöker hur han traderade ett internationellt kunskapsfält till en svensk publik, förmedlade en hästsyn präglad av sunt förnuft och respekt för hästen, och var en pionjär inom den svenska veterinärmedicinen.  Jag är även intresserad av ridkonsten som meningsbärande praktik och sammanhållande kraft, dels i det svenska 1700-talet, dels i Sveriges diplomatiska förbindelser. Ett annat projekt, Stallvardag1700, syftar till att kasta ljus över hur vardagslivet såg ut i stall och maneger under det långa 1700-talet.

Kommentera