Två kurser och ett kapitel

I höstas läste jag två distanskurser på Linnéuniversitetet. Den ena, Östersjöns städer under stormaktstiden – kulturer i krig och fred, gav ett tvärvetenskapligt perspektiv på livet i södra Sverige och i de baltiska provinserna. Och så fick jag äntligen utforska Kalmar, Karlskrona och Kristianopel under kunnig ledning.

Den andra kursen Att skriva populärvetenskap – arkeologiska och historiska perspektiv gick jag till stor del för att ge mig själv en spark där bak och komma igång och skriva och få inspiration och idéer. En del av examinationen bestod i att skriva en text och bearbeta den i grupp. Resultatet blev att jag nu har ett färdigt introduktionskapitel till Levens Häste-Skolan!