Hästboken – alltid i ropet

2013-11-23 09.45.14
Nan Inger Östman som avled härom året skrev fantastiska hästböcker som tog ungdomar på allvar.

Jag vet inte om jag tycker att hästboksgenren någonsin har varit bortglömd, snarare tycker jag att den har vuxit och utvecklats ganska stadigt genom åren. Inför intervjun till den här artikeln i UNT besökte jag stadsbiblioteket för att rekognosera lite, och där hade hästböckerna en egen sektion med hela fyra hyllmeter hästböcker, huvudsakligen av svenska författare. Då var småbarnsböckerna inte medräknade. Det har varit en god tillväxt av författare när de tjejer som vuxit upp med Piglet, Annika och Britta nu själva börjat skriva.